Teka Hika


11:15

LEFT HAND CHALLENGE // Gura

Teka Hika

Shared 3 months ago
7.6K views

0:56

HIP MEME

Teka Hika

Shared 7 months ago
14K views

13:00

EPIC 3D PEN ART CHALLENGE!

Teka Hika

Shared 9 months ago
6.5K views

8:37

REACTING TO MY OLD ART!

Teka Hika

Shared 1 year ago
16K views

10:36

UPSIDE DOWN ART CHALLENGE

Teka Hika

Shared 1 year ago
112K views

13:55

IF OREO WAS CUTE GIRL

Teka Hika

Shared 1 year ago
23K views

10:15

SPEEDPAINT Anime girl

Teka Hika

Shared 1 year ago
33K views

2:15

Q&A meme

Teka Hika

Shared 1 year ago
129K views

14:53

PAINTING A FAN'S DRAWING!

Teka Hika

Shared 2 years ago
70K views

1:25

WII TENNIS / MEME

Teka Hika

Shared 2 years ago
229K views

0:54

MOESTEP / meme

Teka Hika

Shared 2 years ago
52K views

1:07

BONGO CAT MEME/ Mario

Teka Hika

Shared 2 years ago
38K views

1:07

DAIJOBANAI / meme

Teka Hika

Shared 2 years ago
54K views

11:13

ONE LAYER CHALLENGE

Teka Hika

Shared 2 years ago
36K views

1:04

TWO TIME / meme

Teka Hika

Shared 2 years ago
87K views

1:16

Solo / Meme

Teka Hika

Shared 2 years ago
685K views

0:51

grrrls / meme

Teka Hika

Shared 2 years ago
1.1M views